Vi är din etikettpartner!

Vi har ett brett erbjudande och levererar kundanpassade etikettlösningar som identifierar, spårar, marknadsför och säkrar produkter.

Vi står för Enkelhet – Det är alltid enkelt att jobba ihop med oss. Från början till slut. Vi har effektiva processer och engagerade medarbetare som säkerställer att vi alltid levererar rätt kvalitet på snabbast sätt.

Vi står för Erfarenhet – Vår långa historia bidrar till en expertkunskap i att producera och leverera etikettlösningar. Vår starka lokala närvaro i Sverige ger oss en djup kunskap i marknadens krav och gällande industristandarder. Vi är noga med att förstå varje kunds verksamhet för att alltid leverera optimal produkt och service.

Vi står för Entreprenörskap – Våra lösningar är resultatet av nära och långsiktiga samarbeten med våra kunder. Där det finns ett behov vågar vi utmana vedertagna lösningar och utveckla nya och bättre alternativ.

Vårt sätt att arbeta präglas av att vi är Pålitliga, vi är Engagerad och vi är Modiga. Genom att arbeta efter dessa riktlinjer tror vi oss ha en stora möjligheter att nå vår vision;
To be the customer value leader – of the label world


Vår koncern

Interket är en koncern med skandinaviska ägare och en av de större etikettproducenterna i Europa. Vi servar idag våra kunder i Europa med etikettlösningar producerade av våra totalt 200 engagerade medarbetare och 40 operationella tryckpressar. Förutom i Sverige har vi även tillverkning i Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.

På vår svenska enhet i Helsingborg är vi idag 15 medarbetare och har under de senaste åren bland annat investerat i moderna tryckpressar, effektiva IT-system och utrustning för variabelt tryck. Vi har haft en fin utveckling och ser framåt med nyfikenhet, det kommer naturligt för oss och vårt inneboende entreprenörskap.

Interket-koncernen interket.com
Nederländerna interket.nl
Tyskland interket.de
Storbritannien interket.co.uk
BarCodePrint barcodeprint.se